—Jak z toho ven —

V českých zemích žije  zjevně nejvíce lidí na světě, v jejichž genech jsou zkušenosti a vlastnosti všeho, co lidstvo kdy představovalo. Věříme, že je zde stále dostatek skvěle geneticky vybavených mužů a žen, kteří jsou schopni dokázat vzájemnou spoluprací, že jakákoliv krize je pro ně pouze nová výzva, nová příležitost začít znovu a lépe. Cítíte-li se takovými, spojte se s námi tady a teď.

Přes celé dějiny se táhne zkušenost, že lidská uskupení na kterémkoliv území obstála a dál se rozvíjela jen tehdy, byla li postavena na vzájemném přátelství, spolupráci, vzájemné podpoře a svépomoci těch nejlepších.  Na otázku, kdy zavládne ráj na zemi je nejznámější odpověď -až budou mít všichni všude své kamarády.

Kdysi jsme se často a rádi scházeli při nejrůznějších příležitostech a vznikala a upevňovala se naše přátelství. Dokonce zde vznikla LIGA VZÁJEMNÉ POMOCI. To se dnes kde kdo všemožně snaží zakázat, omezit, sankcionovat, znechutit. Tím, že mnozí hledají, jak se vetřít mezi ty, co to zde organizují,  vzniká mnoho politických stran, ale ty nás nesjednocují, ale dál a víc rozdělují. 

 Pojďme se znovu vzájemně seznamovat, kontaktovat, jak to jen jde. Pojďme si dělat, kdykoliv, kde to aspoň trochu jde, nové  kámoše a kámošky. Pojďme si sdělovat při každé příležitosti vzájemné kontakty, jak si můžeme být navzájem užiteční tam a v tom, co právě děláme. Na tomto webu proto máte kontakty, možnosti míst a cest, jak se kontaktovat a scházet. Najdete zde všechno co Vás podpoří. 

Zjistíme-li vzájemně, že umíme i víc, než se jen kamarádit, najdete zde vše proto, abychom mohli přejít na vyšší úroveň spolupráce a vytváření si potřebných podmínek. Můžeme být víc než osamocení cykloturisté  mezi horami problémů. Můžeme se pět stát většinovými vlastníky aktiv této země. Zkuste s námi rozvíjet své podnikání, seberealizace, setkávání se na :  

Nebo nás jen prostě Kontaktujte :