NZO

  Původně jsme tento Návod, jak změnit zcela nevyhovující systém voleb, které obvykle vedou od špatného k horšímu, na volby svéprávných občanů, schopných vybrat své představitele a odvolat je, když se ukáže, že volba byla špatná, nazvali  Nový Způsob Občanství-NZO. Zatím nezískal masovou podporu, ani masové využití, což o nás občanech spolu s dosavadními výsledky našich voleb, hodně vypovídá. Zkusili jsme tedy vše zjednodušit.
Není třeba sjednocovat a spojovat strany a hnutí, i když by to bylo lepší, ale jejich předáci chtějí být stále něčeho předáky.
Co je třeba je:

1) sami a nebo za pomoci těch desítek stran a hnutí najít a získat ty neschopnější z nás na kandidáty do všech voleb, které nás od příštího roku čekají a zaslat jejich jména, kontakty, stručně čím jsou dobří a na co je kandidujete na kontakt na tomto webu . Nemusíte se bát, že zvolíme opět neumětely, protože tentokrát všichni, které veřejně a společně kandidujeme, budou námi vymahatelně také odvolatelní. viz dále
2) všem, které budeme kandidovat, předložte k vyplnění, před notářem podepsání a zveřejnění Veřejný příslib v dále uvedeném návrhu jako vzor. Tím zjistíme, zda naši kandidáti chtějí nám sloužit a podepíší,  a nebo chtějí  jen dělat karieru, stát se neodvolatelnými a odmítnou podepsat. Tento veřejný příslib jsme zjednodušili tak, že není zneužitelný a každý poctivý kandidát s ním nemůže mít problém a  zni takto:

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
k bezodkladnému odstoupení z volené a navazujících na volbu mnou zastávaných funkcí.

Já ….....Jméno, příjmení, datum narození,ucházející se v termínu …......................o kandidaturu na............... …...............kandidující do............................................, před notářem viz ověření notáře, následně veřejně vyhlašuji v souladu s §2884 a následujících v platném znění zákona č.89/2012 Sb, svůj Veřejný příslib, že:
" zaplatím každému z voličů, v počtu rovnajícímu se nejméně počtu potřebných hlasů k mému zvolení v této volbě, částku 1 milion Kč, pokud po svém zvolení obdržím od něj petiční list s ověřeným jeho podpisem , v němž mě vyzývá, ať už sám jednotlivě a nebo spolu s dalšími petenty, k bezodkladnému odstoupení z volené a navazujících na volbu mnou zastávaných funkcí a na jeho a jejich výzvu bezodkladně(do 30 ti dnů po obdržení od všech oprávněných) neodstoupím. Tuto veřejně přislíbenou odměnu vyplatím do 30ti dnů od marného termínu pro mé odstoupeni ze všech volených a volbou získaných funkcí. Sepsáním notářem umožňuji i její vymáhání exekucí.

Současně se tímto vzdávám svého práva na imunitu i svého práva odvolat tento veřejný příslib jako důkaz , že chci svým voličům sloužit na plný úvazek a s plnou odpovědností.
Můj výše uvedený veřejný příslib je zárukou, že budu respektovat vůli svých voličů a pokud z jakýchkoliv důvodů bych se rozhodl vůli voličů nerespektovat a na jejich výzvu neodstoupil, pak jim plně patří z mého veřejně přilíbená odměna 1milion Kč, běžně úročená do vyplacení."

Konec Veřejného Příslibu

3) Po shromáždění potřebného množství kandidátů, kteří přijmou na´ši kandidaturu, podepíší Veřejný příslib a zveřejní ho, už musíme jen dát své hlasy těmto kandidátům a získat pro jejich volbu většinu voličů
4) Při volbách zajistíme způsobem uvedeným dále v podrobnostech transparentnost sčítání hlasů, zabráníme možným manipulacím a odmítneme hlasování elektronické a korespondenční
.
Tímto jednoduchým způsobem ve 4 bodech napravíme vše, co se zde v naši zemi podělalo, protože naši noví lidé už budou respektovat naše potřeby a budou je realizovat výměnou za své setrvání ve zvolených funkcích a naši podporu.