PODROBNOSTI

 1) BYZNYS

Vaše příležitost pro Váš růst, pro Váš Byznys.

2)VOLBY

Je velmi deprimující sledovat v médiích, na sítích, na shromážděních občanů i odborníků, kdekoliv, diskuse o situaci a hrozbách pro tuto zemi a jeji obyvatelstvo v ČR, bez skutečného řešení. Evidentně vzniká tak silné napětí ve společnosti, že nikdo nepochybuje, že musí v nejbližší době dojít k radikálním změnám, nemá-li dojít k dramatickým událostem.
Už bychom mohli vědět, že demonstrace, pochody, stávky jsou dobrou informací, že se něco má změnit naléhavě, ale ani milionové demonstrace ve Francii nic nezměnily. Všichni jako by ztratili selský rozum, orientaci, vzdělání a ztrácí se v čím dál složitějších a nesmyslnějších návrzích jak z toho ven.
Opatření EU a vlády ČR nic neřeší a jen přilévají olej do ohně. V ČR vznikají desítky stran a hnutí, desítky občanských iniciativ odporu, stovky občanských uskupení, vše jako ve vařícím kotli, bez naděje na vzájemné propojení se, směřující spíš ke společnému výbuchu.

Lidé v této zemi vypadají tak vyděšeni, demotivováni, rozhádáni, že každému útočníkovi musí připadat jako měkký cíl, snadná oběť a lákat ho si je podmanit, okrást, zotročit, zneužít.

Jako jedni z těch z Vás, co jsme si nezvykli nenechat si všechno líbit, zvyklí hledat, nacházet a realizovat řešení, Vám tímto nabízíme možnost se změnit z obětí a lovné zvěře na lovce a vítěze soutěže o přežití. Nabízíme Vám zde možnost stát se nositeli, stvořiteli a garanty opět bezpečných podmínek pro život, nových vizí, nového růstu. Připojte se. Nemáte co ztratit, získat můžete všechno. Řešení není složité a lze ho realizovat pokojnou cestou, bez revolučních rozvratů, protože podstata všech problémů je jedna, i když nejrůznější individua, vydělávající na tomto zmatení lidí, institucí a národů, tvrdí opak.

Vše má rozměr a tedy rovinu řešení :
A) státotvornou-politickou
B) ekonomickou k zabezpečení životních potřeb obyvatel. Aby toho nebylo moc naráz, ekonomické části se s vámi budeme věnovat ihned, jakmile začneme spolu s Vámi nabývat na síle množstvím připojených se lidí.

A) Dnešní stát se opírá o pravidelné volby představitelů občanů, kteří pak svými rozhodnutími rozhodují, jak bude stát komunikovat s EU, jak budou fungovat všechny orgány státní moci a správy. Na všech stupních řízení a správy státu pak rozhodují o všem, co nám usnadňuje a nebo ohrožuje život.
Zde ve volbách tedy vzniká a zaniká vše dobré i špatné pro naše životy.
Dosavadní způsob přípravy, průběhu a vyhodnocování výsledků voleb se však stal iluzí o našem vlivu na výběr a volbu. V podstatě začalo být jedno, kdo bude zvolen, protože všichni mohli slíbit cokoliv a po zvolení beztrestně začít dělat úplně něco jiného, i proti zájmům naší země, proti nám občanům a nic jsme s tím nemohli dělat.
A to je podstata našeho řešení a změny stavu z obětí na vítěze a tvůrce svých osudů. Neřešíme jednotlivosti, ale podstatu- řešíme velín. Ty,
kdo budou to vše co potřebujeme řešit za nás pro nás a když ne, tak musí odejít, pod hrozbou sankce. My se tak stáváme těmi, na kom záleží, my rozhodujeme, kdo, co a jak bude řešit a když ne, tak ihned odvoláme a zvolíme nové. Zvolení budou odvolatelní, pod sankcí, pod odpovědností za svou činnost, žádná imunita.

Řešení - Nový způsob občanství – je jen nebojácný, tvořivý způsob občanství- NZO, v těchto krocích:
1) My občané vybereme ze svého okolí své kandidáty do všech voleb od EU po obec z těch, co opravdu umí, o kterých toho nejvíc víme z jejich dosavadních životů, co s námi předem odsouhlasí svůj volební program jako jejich řešení našich problémů, uzavřou s námi voliči nevypověditelnou smlouvu, že v případě, že nebudou moci svůj program realizovat, sami a nebo na základě petice stejného počtu voličů, kteří ho zvolili, která mu vysloví nedůvěru odstoupí ze všech funkcí, které naší volbou získal. Stejně tak se zaváže, že se vzdává imunity a plně přijímá odpovědnost za své činy po zvolení. Závazek odstoupení bude garantovat svým majetkem a nebo vysokou směnkou s exekučním dodatkem na vymáhání. Tedy poprvé budeme volit nikoliv slibotechny, které co slíbí nemusí splnit, ale ty, co si za svými závazky stojí a nebo když je nezvládnou, sami odstoupí. Jako noví občané bychom už neměli volit jiné kandidáty, než ty co dají záruky za splnění svých slibů odstoupením. Z
kušenost říká, že kdo neumí dát za svou činnost záruky, již od počátku sám nevěří tomu co nabízí. A kdo nechápe z dikce, že je to hrozba za nesplnění svého závazku odstoupit, nikoliv za nesplnění svého volebního programu, neměl by kandidovat, nemá na to hlavu. To vše, tyto zásady, už samy fungují jako výběrové řízení, odhalují hlupáky, bázlivce, nepoctivce. Zastupovat občany, rozhodovat o jejich životech, už by nemělo být umožněno každému. Pokud toto jednoduché pravidlo nedokážeme uvést do praxe, zasloužíme si svůj osud.

2) Není třeba k prosazení realizace trvat na spojení a sjednocení stran, hnutí a občanských iniciativ do jedné. 25 let úsilí potvrdilo, že je to nereálné. My říkáme, že je to navíc zbytečné a naopak mnohost, různost místních řešení, je zdrojem pokroku.
V jednotlivých obcích, městech, krajích a nakonec celostátně, všude kde působí vaše strany , hnutí, občanské iniciativy začněte ihned vyhledávat, oslovovat a vybírat, koho budete kandidovat do EU, parlamentu a senátu ČR, kraje, města, obce. Oslovte je, projednejte s nimi jejich programy a závazek odstoupení.
Můžete počítat s naší pomocí a podporou z Centrálního koordinačního centra NZO se sídlem na hradě a zámku Dolní Kounice, kancelářemi i v Brně, kam můžete ihned delegovat své zástupce z Vašich skupin, místních koordinačních center a kdykoliv je vyměnit. I my, pokud se ukáží jako nositelé konfliktů nikoliv realizace řešení, vám je vrátíme. Doporučujeme konat v místech kde žijete Tábory lidu, tedy schůzky Vás občanů k vzájemnému seznámení se, k představení se Vašich kandidátů před místní veřejností, k veřejnému provedení výběrového řízení a jejich veřejnému garantovanému slibu .
Navíc m
áte možnost v podstatě celoročně a pravidelně z jednotlivých oblastí svolávat a organizovat po dohodě s Koordinačním centrem takové tábory lidu na hradě a zámku Dolní Kounice, kde před 838 lety už jednou nastartovala naše státnost, dnes s kapacitou přes 20 tisíc lidí, využívat Švédský model HEJNA pro práci v sítích ve svých oblastech i celostátně, právní a organizační poradenství. Nevadí Vaše různost, protože cíl je společný a jeden. Různost může být v různosti kandidátů, pořadí naléhavosti místního řešení apod.
Mělo by být nezbytné, aby Celostátní kandidáti ze všech oblastí právě zde na tomto hradě, kde nastartovala před 838 roky naše státnost, skládali slavnostní slib o své věrnosti odkazu našich předků z té doby, obhajovali své kandidatury před veřejností, podávali záruky za své volební programy .

Pro místní, městské, krajské volby můžete dělat výběrová řízení mezi politickými stranami a hnutími, kdo vám propůjčí a za jakých podmínek smluvně svou stranu a nebo hnutí pro konkrétní volby, aby jste nemuseli zakládat strany nové. Pokud zákon bude dál upřednostňovat sdružení stran, udělejte stejně tak výběrová řízení pro vznik takových uskupení. Nevnucujte se, nepřemlouvejte, vybírejte. Pro celostátní volby taková výběrová řízení provede Celostátní koordinační centrum NZO (CKC NZO) a bude-li to vhodné a možné, můžete pro své volby v místech pak využít i ty strany a hnutí, která budou vybrány pro NZO celostátně.
NZO pracuje a prosazuje své plány metodou Jiu-Jitsu, tedy využívá toho, co máme před sebou.

3) Stejně důležité je si ohlídat samotný průběh voleb, ve volebních místnostech a jinde a udržet si kontrolu nad našimi volbami. I kdyby manipulátoři zkusili elektronické nebo poštovní volby, musíme udržet vedle nich i ty standardní lístkové, kde si ošetříme naši kontrolu ve volebních komisích a uchování pro každého voliče důkaz jak volil. Je jednoduchý, zákonný a účinný pomocí občanského průkazu, zaškrtlého volebního lístku a všeho toho ofocení pro svou potřebu voliče. V případě sporu o výsledky voleb by poprvé manipulátoři čelili nesmlouvavým důkazům a smetení jejich manipulace ze stolů.

4) Toto je adresováno všem občanům ČR bez ohledu na dosavadní politické smýšlení, životní osudy, společenské postavení. Všem, kteří už pochopili, že změnu nenesou demonstrace, nekonečné polemiky a diskuse, ani stávající politické strany a hnutí, ani čekání na novely zákonů, ale jen občanský tah na realizaci změny v celé společnosti. Jsme si vědomi, že nelze získat pro tento projekt skutečného Řešení všechny občany, protože to stálo mnoho peněz všechny manipulátory, přes většinová média, aby nás rozhádali, naučili o všem pochybovat, ničemu nevěřili a nejraději jen oponovali čemukoliv novému a toto nové je. Přesto věříme v úspěch.

5) Netvrdíme, že toto je jediná možnost nás občanů jak zbavit bezmocnosti, hrozeb, strachu a obav o budoucnost sebe, své rodiny a majetky. Tvrdíme však, že je to dnes jediná reálná možnost, skutečně řešící poměry, ne je jen kritizující a vykládající. Najdete li stejnou, spojíme se. Najdete li lepší připojíme se. Nebojujeme o své postavení a kariery, ale o zbavení se hrozeb, bezmocnosti, strachu a obav nás všech.