ZAJISTĚTE SE 
Projekt Hradní Spolek myslí i za Vás na Vás. Je pokusem vytvořit pro nadcházející dobu alespoň pro ekonomicky myslící lidi ochranné svépomocné společenství, s funkcí Noemovy Archy.

Všichni nějak žijeme a plánujeme svou budoucnost, než přijde nečekané zborcení jistot. Nyní jsme před několika hrozbami současně: Od podivné pandemie s ještě podivnějšími dopady, přes stále rostoucí napětí a obchodní války, hrozící se kdykoliv změnit ve válku horkou, po nezvládané stěhování národů, schopné špatně vedenou Evropu změnit na rozvojovou oblast světa. K tomu všemu rozpadající se ekonomika nejen naši země, pro předlužení a ztrátu vizí. V takových chvílích ztrácí své funkce téměř cokoliv, na co jsme zvyklí a na co spoléháme. Ztráty bývají značné a většina věří, že jich se nedotknu. Náš projekt vychází z historií ověřených zkušeností a nabízí zajištění se. Mohli bychom o možnostech Spolku pro Vás  pořádat přednášky a bude-li zájem uskutečníme je. Nyní jen zkráceně některé :

1)obvykle se přeceňují zásoby peněz
Zajištění se : Sdružte s dalšími ve Spolku částky, které běžně utrácíte za dovolené  nebo větší dárky. Ověříte si, že je lze takto přeměnit na nové výnosy, a můžete tak většinu jinak ohrožených zásob peněz s nejistou hodnotou, přeměnit na zdroje dalších, nových výnosů, produkujících hodnoty kdykoliv a kdekoliv směnitelné za jiné hodnoty, zejména za nezbytnosti. Nesvěříte je jak je běžné jiným, ale budete u toho po celou dobu.

2)obvykle se přeceňují možnosti již vybudovaného nadnárodního obchodu a hypermarketů v zajištění zásobování potřebným.
Zajištění se:
a)
Sdružte se ve Spolku všichni kdo něco v kruzích kolem Hradu Dolní Kounice pěstujete, vyrábíte, umíte zajistit z produktů potřebných k zajištění základních životních funkcí. Vytvoříme vzájemné propojení tak, že nebude docházet k likvidaci nevyužitého a předražování nedostatkového. Zorganizujeme předávání informací, přepravu, skladování, výdej konečný spotřebitelům.
b)Sdružme schopné a dovedné v oblasti využití IT pro obchodní propojení mezinárodní, schopné vyrovnávat nedostatky a přebytky v rámci Spolku bez zbytečných mezičlánků.

3) Obvykle lidé sami sebe nedoceňují a přitom každý něco umí, něčím vyniká nad ostatními, něčím dobře využitelným i dalšími disponuje. Jde jen o to dostat příležitost, zkusit co vlastně umím. Je však třeba chtít, být aktivním.
Zajištění se:
Nedejte na své okolí, zkuste to sami s námi. Můžete jako členové, ale i jen jako partneři. Pomůžeme Vám najít Vaše dovednosti, dáme Vám příležitost si je ověřit, můžete ve Spolku najít skvělého zaměstnavatele a nebo partnera pro svůj rozvoj.

U všech zajištění stačí vyplnit a odeslat následující kontaktní formulář. My se s vámi spojíme, poradíme, zajistíme: