ZMĚNA

                             Představujeme Vám stručný Návod na ZMĚNU. 
Návod, jak pomocí Nového způsobu občanství NZO, přejdeme od kritiky a stěžování si, k provedení skutečné ZMĚNY. Po každé, kdy sem zavítáte, patrně narazíte na nové věci. ZMĚNA znamená i to, že tak, jak se svět kolem nás mění, jak se rozšiřují naše zkušenosti a poznání, jak reagují protivníci ZMĚN,  tak lze očekávat, že ZMĚNA bude tvořena množinou  dalších ZMĚN.

A) Změna, jak ji chápeme, tvoříme, chceme a potřebujeme naléhavě dnes , je ta, která odstraní z této země a životů nás občanů co nejdříve a naléhavě vše, co nás dosud drtí, ohrožuje. Změna, která vede k odstranění všeho, co z nás dělá bezmocné diváky stále hrozivějšího dění kolem nás.
Změna, která nastartuje náš ekonomický, společenský a kulturní růst mezi nejlepší světa v co nejkratším možném čase. Nezaděláváme na ZMĚNU, my ji tvoříme.

B) Návod je následující:

I) Všude kde to půjde, v místech, kde již dnes působí občanské alternativy, aktivity, spolky pobočky stran a hnutí, aktivní lidé, je třeba dostat informaci o vzniku Nového způsobu občanství jako doporučené metody a způsobu jednání, vedoucích  ke  skutečným ZMĚNÁM v životě občanů a této země. Dosáhnout vzájemné svépomocné komunikační sítě, schopné sdělování si informací nezávislých na oficiálních médiích , nejlépe propojené i CKCNZO.
Podporovat šířením informací mezi sebou , zapojení aktivních občanů do nově vznikajících dále uvedených organizačních struktur realizujících ZMĚNU. Tím se občané mohou spontánně zapojovat do způsobu výběru svých zastupitelů, jejich volbách, kontrole výsledků voleb a kontrole výkonu zvolených až pro případ jejich odvolávání v případě neplnění předvolebních slibů. To vše je podstata NZO.

II) Z řad odborníků v nejrůznějších oborech vznikají z iniciativ  jejich nebo orgánů NZO programy potřeby nejnutnějších konkrétních opatření a  změn v činnosti státu, jeho institucí, vedoucích k pozitivní  ZMĚNĚ v nejdůležitějších oblastech činnosti státu, majících zásadní vliv  na stav a kondici země a života občanů.

III) Tyto odborné návrhy programů nejnutnějších změn v činnosti státu a jeho institucí, se stávají základem volebních slibů, Veřejné nabídky kandidátů na zvolení – jejich  volebních programů-nově vybíraných a volených poslanců a zastupitelů a jejich činností ve zvolených orgánech.

IV) Volby se řídí potřebou efektivnosti v co nejrychlejším využití výsledků voleb bezprostředně po zvolení. Schopností co nejrychleji začít s řešením nenaléhavějších a nejpalčivějších problémů země a občanů ZMĚNOU všude, kam dosáhne vliv novým způsobem občanství zvolených  nových zastupitelů a jejich koalic. Noví zastupitelé se nesmí rozdrobit mezi ostatními, ale musí být schopni ve svých i koaličních  hlasováních a jiných činnostech působit salvami, to je společným jednotným hlasováním a postupem. Cíl je  dosáhnout co nejdříve, co nejefektivněji,  ve všech naléhavých směrech, potřebných  ZMĚN.

V) Pro zajištění efektivního provedení ZMĚN celostátními volbami kandidátů, kteří půjdou do voleb po veřejném podpisu a vyhlášení své Veřejné nabídky voličům o plnění svých volebních programů a své garanci za své odstoupení v případě, že slib nesplní a nebo přestane plnit, bude na tomto novém Národním rituálním místě- kulturní památce ČR, hradu a zámku Dolní Kounice,  přijímání závazků zastupitelů svým voličům, všemi  současně kandidujícími ve všech  celostátních volbách. Bude provedena  slavnostní veřejná nabídka a započato s jejim přijímáním voliči po celé zemi, zde před notářem. Součástí zdejšího vyhlášení Veřejné nabídky všech kandidátů na konkrétní celostátní volby, bude i zvolení pořadí lídrů všech kandidátek, kteří v tomto pořadí  do 48 hodin od vyhlášení výsledků voleb budou nabídnuti všemi takto zvolenými prezidentovi k pověření sestavením vlády.

C) Organizační struktura NZO, otevřená všem, kteří jsou nositeli vlastností dále uvedených, potřebných pro co nejrychlejší dosažení ZMĚNY.

1) postupně vzniká Celostátní koordinační centrum NZO (CKCNZO)z těch z Vás nejodvážnějších, nejaktivnějších, nejpracovitějších, nejzkušenějších. Z tohoto vyjmenování vyplývá, že to nejsou tváře, ale skutky, co  tvoří členy a pracují převážně principem home office, online konferencí i osobního setkávání se. Koordinují vše, co díky NZO v této zemi vzniká. Jste li takoví, můžete- li být takoví, jste vítáni.

2) postupně vzniká Generální štáb armády diplomatů, politiků, specialistů, odborníků, který má na starosti vytváření podkladů a jejich využití pro ZMĚNU poměrů v řízení a správě státu. ZMĚNU ze státu politiků a úředníků řídících život občanů, na stát občanů, realizujících  prostřednictvím politiků a úředníků řízení a správu státu ve prospěch životů občanů a této země. Cílem je zabránit v činnosti státu tvorbě jakýchkoliv překážek občanům a zemi v cestě vzhůru, k nový úspěchům a novému životnímu stylu. Vytvořit urychleně podmínky pro nástup cesty vzhůru jak v životech občanů, tak této země, navazující na ta nejlepší období a skutky v naši skvělé, více než tisícileté historii. Jste-li takoví, můžete-li být takoví, jste vítáni.

3) postupně vzniká síť vzájemně se informujících a spolupracujících občanských uskupení ať už v politických stranách a hnutích, ve Spolcích, v jakýchkoliv druzích vzájemné spolupráce občanů. Vznikají tak Noví Občané, aktivní, beze strachu, konstruktivní tvůrci svých vlastních osudů a tím i osudů kolem sebe. Jste li takoví, chcete- li být takoví, organizujte se spontánně v místech svého působení a dejte CKCNZO o sobě kontakt a vědět.

4)Postupně vzniká Akademie nových občanů, zaměřená v jednotlivých katedrách na teoretickou i praktickou výuku a vzdělávání na :
-výchovu, informování a vzdělávání profesionálů z řad občanů, schopných rozvíjet  možnosti, odstraňovat  úskalí vzniku občanských komunit v místech bydlení, pracovišť, místech aktivního využití volného času a jejich zapojení se do správy a řízení státu ve prospěch občanů a země
-výchovu informování a vzdělávání profesionálů pro přípravu, kontrolu průběhu a sčítání výsledků voleb na všech stupních státní moci a správy
-vyhledávání , vzdělávání a informování profesionálů z řad odborníků, specialistů, individuálně schopných jedinců  pro jejich využití jako občanských lídrů, občanům odpovědným za své výsledky, připravených se stát součástí týmů zkušených, veřejností známých  jedinců, vychovaných, vzdělaných a ověřených v dílčích praxích  pro potřeby státu. Takto připravené týmy občanů budou potřebně kvalifikovaní  pro  výběr z nich na výkonné a odvolatelné  zastupitele občanů  na jednotlivých stupních státní moci a správy

5) Z kulturní památky ČR, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna, se postupně stává nový Národní symbol, nové  Národní rituální, kulturní, společenské, obchodní a vzdělávací místo ČR. To vše v návaznosti na  rok 1185, kdy po  nedaleké  sebevražedné bitvě našich národů se 7 000 mrtvých a 20 000 raněných o vládu v zemi, došlo na tomto hradě k usmíření našich národů a nastartování vlády Přemyslovců s  vzrůstem českých zemí na nejbohatší a jednu z největších v Evropě. Navazujíce na to i na skutečnost, že zde nikdy nesídlil žádný vládce země, kolaborující proti zájmům země  a jejich obyvatel, že zde najdete i důkazy o falšování naši historie,  se po Pražském Hradě stává tento Hrad a zámek druhým silně symbolickým a rituálním místem našich Národů. Vzniká postupně, spontánně, bez subvencí a jiných podpor,  z vůle majitele a podpory návštěvníků. Dochází tak i ke ZMĚNĚ v  symbolech země a národů.

6) Oliver Cromwell kdysi změnil vládu jednoho despoty na vládu parlamentu, který ho pak natolik zklamal, že musel parlament rozehnat svými vojáky. Přes tuto historickou i naši  nedávnou zkušenost s parlamenty, se  zatím naučme tvořit sami podle tohoto Návodu náš nový parlament, vládu a další a jejich  prostřednictvím pod naší kontrolou vládnout. Pokud nás i tento nový  způsob vlády země a našim životům také zklame, už budeme dost připraveni i k jiným změnám, osvědčeným v jiné zemi Evropy.