STARTUPCZ 
                                                   
STARTUJ VZHŮRU ČESKO
 
To je naše přání, smysl našeho konání, odkaz našich předků, důvod proč žijeme zde. Věříme, že Česko má skvělou historii, skvělou genetiku obyvatel, skvělé místo uprostřed Evropy. Všechny předpoklady, aby zdejší obyvatelstvo svou spoluprací, vzájemně podporovanou svou dovedností se stalo těmi, co vždy budou růst a s nimi tato země.  
Nemáme často štěstí na své předáky a proto zde bývají lidé odkázáni sami na sebe. I díky tomu jsme přežili tisíciletí a máme naději se stát součástí společného mozku lidstva.

Už jsme si zvykli nadávat na EU, naši vládu a zapomínáme, že i když to co dělají, evidentně nedělají dobře a v náš prospěch, něco museli sami udělat a umět, když nám vládnou oni a ne ti schopnější z nás.   Sdílíme strašidelné informace o své budoucnosti, ale nějak nám uniklo, že Facebook, Google, dnes jedny z nejbohatších společností světa ještě nedávno neexistovaly a vznikly jen z iniciativy skupinky studentů. I u nás teprve nedávno vznikly miliardové firmy jako Rohlík, Pilulka, Dáme jídlo, a další. Nevznikají zatím naše nové továrny, je zde víc zahraničních firem než našich. Je to naše neumětelství a nebo něčí plán a naše devotnost ? Také si kladete otázku, proč zde vzniká tolik  nevyužitých příležitostí?

Chceme tímto veřejně dostupným webem odstranit výmluvy, že to, co zde devastuje náš způsob života a ničí naši víru v lepší budoucnost nejde zastavit, nelze začít  jednat sami a vše změnit vlastními silami.:
 Proto tvoříme tento web jako Návod - Co dělat, s kým dělat, kdy a co začít a jak pokračovat a dáváme vše veřejnosti, všem aktivní, k využití. Jsme ochotni a připraveni koordinovat, ale nejsme připraveni ztrácet čas .
 Je zde příliš mnoho aktivit, příliš mnoho předáků, příliš mnoho příživníků a průvodců do slepých uliček. Aktivity, které jen zaměstnávají lidi, ale nevedou ke změně stavu, jsou evidentně uměle vyvolávané k odvedení od skutečného řešení stavu. Mnohost předáků  v čele takových aktivit připadá, že jsou na výplatní pásce vlády k matení lidí.
Řešením je zakládat místa, kde začneme ekonomicky a organizačně růst, vzájemně se podporovat svou činností k dosahování konkrétních výsledků a strhávání svým příkladem ty rozptýlené, vedené ambiciozními neumětely. Jsou  dvě hlavní cesty- ekonomická a  státotvorná, obě informačně a organizačně propojené. Nejdůležitější dnes před dvěma volebními roky je : najít si sami své kandidáty, nechat je veřejně obhájit své programy, které by nám měly dát odpověď , zda ví jak zajistí svou činností odstranění nejnaléhavějších problémů země a nás občanů, podepíší závazek stát se námi voliči odvolatelnými a zodpovědnými, tedy že se vzdají  své imunity a dají záruku, že odstoupí ze všech volbou získaných postů, pokud jim stejný počet voličů, který je zvolil vysloví peticí nedůvěru. No a pak jen pohlídat transparentnost sčítání hlasů. Pokud toto jako voliči nepřijmeme jako jediné kriterium  pro své  volby , pak ty všechny  stížnosti, petice, kritiky,  demonstrace, diskuse s odborníky,  předvolební mýtinky budou jen cirkusová představení pro občany  v roli hlupáků, kteří pravidelně v různých  barvách volí  stejné neumětely a kariéristy, kteří v cizím žoldu vždy jen  pokračují v devastaci země a našich životů celých  30 let. Vše proto, že volíme neodvolatelné, neodpovědné, když nám nic nebrání, abychom sami svým výběrem volili jen ty odpovědné a námi odvolatelné a to jen naší volbou. Máme ve svých rukou se změnit z hlupáků, dělajících ze sebe sama jen diváky, místo abychom byli těmi, kdo jediní určují, kdo bude volen, kdo zklamal svými sliby a  je proto námi vymahatelně odvolán.

Vše je prosté:

1)Základem veškeré ekonomiky a růstu země i nás jejich občanů a našich rodin je směna toho co umíme, máme, za to, co potřebujeme, obvykle peníze, nebo něčí produkt, dovednost. Jen je  třeba nečekat a  pro tuto směnu si sami vytvořit podmínky bez nevýhodných prostředníků. Vše najdete kliknutím na :

2) Základem řízení země, státu a státní správy, tedy našich životů jsou volby, ale ne ty na které nás zde navykli ti,  co jim to vyhovuje, ale ty, s nimiž začal už Oliver Cromwell v 17.století- tedy  z vlastního výběru volených, s jejich odpovědností za svou činnost bez schovávání se za imunitu, s jejich odvolatelností voliči a s transparentním sčítáním hlasů. Vše k tomuto tématu najdete na :

      Těšíme se na to, jak společně  tento stát změníme opět na stát náš, podporující nový start  naši země a nás občanů k novému růstu a novým úspěchům.  Odkaz Přemyslovců,            kteří to dokázali startem v r. 1185 v Dolních Kounicích nás zavazuje.
              
Jakýkoliv dotaz, způsob jak se zapojit, začněte  vyplněním níže uvedeného formuláře a kliknutím   nám odešlete: